Slepice ISA Brown
Kuře nosnicového hybridu ISA Brown

Nejčastěji zákazníci u nás nakupují z krmiv pro drůbež kompletní krmiva pro užitkové nosnice ve snášce Th KS N1, Th KS N2 a doplňková krmiva pro nosnice Th BM N. Kompletní krmiva Th KS N1 a N2 jsou určeny zejména pro výživu vlastních 15 000 ks nosnic plemene ISA Brown s produkcí čerstvých vajec, které můžete nakoupit přímo s krmivy.

  Dále nabízíme pro drobnochovatele široký sortiment bílkovino-minerálních doplňkových krmiv a kompletních krmných směsí pro výkrm brojlerů Th BR 1, Th BR 2, Th BR 3, výkrm krůťat KR2, KR 3; odchov a výkrm bažantů Th Bž1, Th Bž 2, Th Bž N, výkrm kachen Th VKCH 2.

  V nabídce jsou také kompletní granulovaná krmiva pro odchov a výkrm pštrosů Th Pš 1 do 3 měsíců stáři, Th Pš 2 do 6 měsíců stáří a Th Pš 3 nad 6 měsíců do konce výkrmu. Speciálně se vyrábí směs pro pštrosí nosnice v průběhu snášky Th Pš N.

  Krmiva pro drůbež neobsahují rybí moučku.

  Směsi se vyrábí sypké, granulované. Balení je volně ložené nebo pytlované po 40 nebo 25 kg.

Pro drobnochovatele zabezpečujeme balení také po 10 kg.

 

Th Odchov kuřat KS K

Doplňkové krmivo BM K je určeno pro přípravu kompletního krmiva pro odchov kuřat od vylíhnutí. Systém míchání doplňkové směsi s obilovinami je uveden v následující tabulce.

Směs pro první fázi odchovu kuřat K1 je určena od 1. dne stáří do 6. týdnů.

Směs pro druhou fázi odchovu kuřat K2 je doporučena od 8. do 10. týdnů stáří. Následuje fáze odchovu kuřic KZK od 11. do 16. týdnů stáří.

Kompletní krmiva obsahují všechny potřebné živiny pro růst a optimální vývin všech orgánů kuřat a kuřic.

V prvních týdnech věku se vhodně osvědčilo doplnit tuto výživu o okyselení napájecí vody směsí organických kyselin 1,0 až 1,5 l na 1000 l vody a získat pH vody pod 4,2 až 4,0 (např. Nutri sure DW1) mimo období vakcinace. Sníží se tak možnost mikrobiální kontaminace střev, zlepší se trávení a minimalizují se úhyny kuřat.

Orientační dávkování do kompletní směsi během odchovu kuřat v %:

Směsi / suroviny

BM K

Kuk

Th Kuřata odchov K1 

28 - 30

45 - 47

15

10

Th Kuřata odchov K2

20 - 25

55 - 60

10

10

Th Kuřata odchov KZK

15

55

10

20

 

Th Nosnice KS N

Doplňkové krmivo BM N je určeno pro výrobu kompletního krmiva KS N pro užitkové nosnice s produkcí konzumních vajec. Systém míchání doplňkového krmiva BM N s obilovinami je uveden v následující tabulce.

Kompletní krmiva se rozlišují podle fáze snášky a stáří nosnic. Příprava na snášku, kompletní krmivo KS N0 je pro nosnice v 17. až 19. týdnech stáří do cca 2% snášky důležitá svým vysokým obsahem živin pro stimulaci nástupu snášky nosnic. Orientační spotřeba kompletního krmiva je v tomto období 90 - 105 g na kus a den.

Navazuje na ni kompletní krmivo KS N1 první fáze snášky od 20. týdnů cca 2 % snášky do 45. týdnů stáří nosnic. Orientační spotřeba kompletního krmiva je 115 - 125 g na kus a den.

Pro druhou polovinu snášky je sestavena kompletní krmivo KS N2 do ukončení snášky. Obsahuje nižší koncentraci dusíkatých látek, ale vyšší podíl vápníku vzhledem k větší velikosti vajíček, větší potřebě vápníku a jeho snížené stravitelnosti.

Následuje pak mimo-snáškové období cca 2 - 3 měsíce pro přepelichání, regeneraci a přípravu na případnou následující snášku.

Orientační dávkování do kompletního krmiva v %:

Směsi  / suroviny

BM N

Kuk

Th Nosnice N 0 

30

35 - 55

15 - 35

Th Nosnice N 1

28

37 - 55

15 - 35

Th Nosnice N 2

25

55 - 65

10 - 20

 

Th výkrm brojlerů KS BR

Doplňkové krmiva BM BR jsou určeny pro  směs pro výkrm brojlerů. Systém smícháním BM BR doplňkového krmiva s obilovinami je uveden v následující tabulce.

Kompletní krmiva jsou určeny pro výkrm brojlerů masných hybridů (Ross, Cobb). Sypké kompletní krmivo KS BR1, první fáze výkrmu, je určena pro jednodenní kuřata do 10. až 15. dnů stáří.

Druhá fáze výkrmu kuřat – kompletní krmivo KS BR2 je určena pro kuřata od 11 - 16 do 24 - 27 dnů stáří. Zkrmuje se sypká nebo drcená.

Třetí fáze výkrmu brojlerů - kompletní krmivo KS BR3 je sestavena pro období 31 - 37 dnů stáří. Zkrmuje se sypká nebo granulovaná, v závislosti na druhu používané krmné technologie.

Vhodně se osvědčilo doplnit tuto výživu v prvních týdnech stáří o okyselení napájecí vody směsí organických kyselin 1,0 až 1,5 l na 1000 l (např. Nutri sure DW1), získat pH pod 4,2 do 4,0. Sníží se tak možnost mikrobiální kontaminace střev a minimalizují se úhyny kuřat.

Orientační dávkování do kompletního krmiva během výkrmu v %:

Směsi  / suroviny

BM BR1

BM BR2

BM BR3

Pšenice

Kukuřice

Th Výkrm brojlerů BR 1

35

-

-

35 - 70

0 - 35

Th Výkrm brojlerů BR 2

-

30

-

40 - 75

0 - 35

Th Výkrm brojlerů BR 3

-

-

20

40 - 75

0 - 40

 

Th výkrm kachen KS VKCH

Kompletní krmiva KS VKCH granulované jsou určeny pro výkrm kachen pekingských, pižmových a masných hybridů.

Krmivo Th KS VKCH 1 první fáze je určena pro výkrm kachen do 3. týdnů stáří a pro odchov kachen - jednodenní kachňata do 2. týdnů stáří.

Kompletní krmivo Th KS VKCH 2 druhá fáze je sestavena pro výkrm kachňat od 4. do 7. týdnů stáří a pro odchov kachen od 3. do 8 týdnů stáří.

Pro dokončení odchovu je sestavena kompletní krmivo Th KS VKCH 3 třetí fáze pro období 9. až 20. týdnů stáří.

Vhodně se osvědčilo doplnit tuto výživu v prvních týdnech věku o okyselení napájecí vody směsí organických kyselin 1,0 až 1,5 l na 1000 l (např. Nutri sure DW1) mimo období vakcinace. Sníží se tak možnost mikrobiální kontaminace střev a minimalizují se úhyny kachňat.

Orientační denní spotřeba kompletního krmiva během odchovu a výkrmu:

Krmné směsi

Spotřeba g

Th Výkrm kachen VKCH 1

20 - 30

Th Výkrm kachen VKCH 2

40 - 90

Th Odchov kachen VKCH 3

100 - 140

 

Th výkrm krůt KS KR

Granulované kompletní krmiva jsou určeny pro odchov a výkrm krůt velkého typu BUT Big 6, nebo masných hybridů (Large White).

Kompletní krmivo Th KS KR 1 první fáze je určena pro odchov i výkrm od jednodenních krůťat do 4. týdnů stáří.

Vhodně se osvědčilo doplnit tuto výživu v prvních týdnech věku o okyselení napájecí vody směsí organických kyselin 1,0 až 1,5 l na 1000 l (např. Nutri sure DW1). Sníží se tak možnost mikrobiální kontaminace střev, zlepší se trávení a minimalizují se úhyny krůťat.

Kompletní krmivo Th KS KR 2 druhá fáze je sestavena pro odchov a výkrm krůťat od 5. do 8. týdnů stáří.

Kompletní krmivo Th KS KR 3 je určeno pro odchov i výkrm krůťat v období 9. až 12. týdnů stáří.

Další fáze výkrmu KR 4, KR 5, KR 6 jsou určeny pro těžké krůty, výkrmu do vyšší živé hmotnosti dle pohlaví 20-30 kg. Směsi obsahují nižší koncentraci živin, jelikož je vyšší denní spotřeba směsi.

Orientační denní spotřeba kompletních krmiv během výkrmu:

Krmné směsi

Spotřeba g

Th Výkrm krůt KR 1

20 - 45

Th Výkrm krůt KR 2

55 - 120

Th Výkrm krůt KR 3

150 - 250

 

Th Odchov a výkrm pštrosů KS PŠ

Směsi jsou určeny pro odchov a výkrm pštrosů. Kompletní směs KS PŠ 1 je určena pro první fázi odchovu pštrosích kuřat od vylíhnutí do 4. týdnů stáří. Kuřata nesmí zmoknout a prochladnout. Napájecí vodu okyselte organickými kyselinami 1,0 až 1,5 l na 1000 litrů vody, získat pH pod 4,2 jako prevenci proti úhynům.

Kompletní krmivo KS PŠ 2 druhá fáze odchovu a výkrmu pštrosů je určena pro období od 5. do 10. týdnů stáří.

Kompletní krmivo KS PŠ 3 třetí fáze odchovu a výkrmu pštrosů je pro období od 11. týdnů stáří.

Čerstvá nebo sušená objemné píce (vojtěška) se může podílet na sušině krmné dávky v 3. - 4. měsících věku do 25 %, v 5. - 6. měsících nad 40 %, v 7. - 10. měsících do 80 %, od 11. měsíců do dokončení odchovu – růstu v 14 - 20 měsících do 88 %.

Do výběhu je vhodné doplnit štěrk s malými kulatými kameny pro správnou funkci trávení svalnatého žaludku pštrosů.

Orientační dávkování - podíl sušiny jádra a objemných krmiv (zelené píce, sena, úsušků) krmných dávkách během odchovu v %:

Míchání krmné dávky

KS PŠ %

Úsušky/seno %

Th Pštrosi odchov PŠ 1

90 - 100

do 10

Th Pštrosi odchov PŠ 2

75 - 80

 do 25

Th Pštrosi odchov PŠ 3