Th Prestart selata
A2 výkrm prasat
Th Prestart
Selata výkrm ČOS
Th Předvýkrm A1
Th Výkrm A2
Th konec výkrmu CDP
Th Odchov prasniček PCH

Pro odchov s výkrm prasat nabízíme kompletní krmivo pro selata po odstavu Th Prestart, které se zkrmuje 5-10 dnů před odstavem a 10-12 dnů po odstavu. Směs je sypká a obsahuje specificky účinné komponenty, okyselovadla, enzymy a další.

Po této směsi selata přecházejí na směs Th KS ČOS - 2. Standardní nabídku tvoří výroba doplňkových bílkovino-vitaminózních krmiv: Th BV ČOS pro časný odstav selat,  Th BV 1  pro předvýkrm prasat 18-35 kg živé hmotnosti, výkrm prasat Th BV 2 od 35 do 65 kg živé hmotnosti a Th BV 3 od 65 kg do 115 kg živé hmotnosti .

  Moderní výkrmny prasat s tekutým systémem krmení využívají krmné křivky sestavené ze dvou nebo třech doplňkových krmiv spolu se směsí obilovin, které se míchají v systému suchého nebo tekutého krmení (polévek) přímo ve výkrmně prasat. Tyto doplňkové směsi mají označení Th BV tekuté 1, 2, 3.

  Pro odchov prasniček a kanečků se vyrábí doplňková směs BV PCH, pro prasnice březí BV PB a prasnice kojící BV PK.

Th Prestart

Kompletní krmná směsKS Prestart je určena pro výživu selat před odstavem do 14 dnů po odstavu. Následuje pak kompletní krmná směs pro časný odstav selat KS ČOS.

Kompletní krmná směs Prestart je  sestavena pro první fázi odchovu selat od 5. dne do 5.-6. týdnů věku.

Kompletní směs obsahuje všechny potřebné živiny v optimálním poměru pro intenzivní růst a správný vývin všech orgánů selat. Tato směs obsahuje suroviny s vysokou stravitelností a je dobře přijímána selaty.

V prvních dnech věku selat se vhodně osvědčilo tuto směs denně přikrmovat již u prasnice a vyměňovat nespotřebovanou směs denně za novou. Návyk selat na sypkou směs v období kojení usnadní pak přechod po odstavu, zlepší se denní příjem a minimalizují se úhyny selat. Při odstavu v 25. dnech věku by selata měla mí t živou hmotnost cca 8 kg.

 

Th Časný odstav selat ČOS

Doplňková krmná směs BV ČOS je určena pro výrobu kompletních směsí KS ČOS pro časný odchov selat.

Systém míchání doplňkové směsi BV ČOS s obilovinami je uveden v následující tabulce.

Kompletní směsi KS ČOS je sestavena pro časný odstav selat od 10-14 dnů po odstavu (7-9 kg živé hmotnosti) do 18 kg živé hmotnosti. Svým vysokým obsahem živin stimuluje rychlý start růstu selat.

Orientační spotřeba kompletní směsi je v tomto období 15-25 kg na kus.

Na tuto kompletní směs KS ČOS navazuje KS A1.

Orientační dávkování do kompletní směsi v %:

 

Směs / suroviny

BV ČOS

Pšenice

Ječmen

Kukuřice

Th KS odchov selat ČOS

30

35 - 45

35 - 55

0 - 35

Th Výkrm prasat KS A1

Doplňková krmná směs BV 1 je určena pro přípravu kompletní krmné směsi pro výkrm prasat KS A1 od 18. do 35. kg živé hmotnosti.

Systém míchání doplňkové krmné směsi BV 1 s obilovinami je uveden v následující tabulce.

Kompletní krmná směs KS A1 je určena pro předvýkrm selat. Směs obsahuje optimální poměr všech živin nezbytných pro optimální růst selat a dobrý zdravotní stav.

Orientační dávkování do kompletní směsi během výkrmu v %:

Směs / suroviny

BV 1

Pšenice

Ječmen

Kukuřice

Th Předvýkrm prasat A1

20 - 25

30 - 75

25 - 35

0 - 35

Th Výkrm prasat A2

Doplňková krmná směs BV 2 je určena pro přípravu kompletní krmné směsi KS A2 pro výkrm prasat masných plemen a hybridů.

Kompletní krmná směs KS A2 je určena pro výkrm prasat od 35. do 65. kg živé hmotnosti.
Směs obsahuje optimální obsah živin a jejich vzájemný poměr, zajišťující vysoký přírůstek svaloviny a nízkou konverzi (spotřebu směsi na kilogram přírůstku).

Pro dokončení výkrmu následuje kompletní krmná směs CDP od 65. kg živé hmotnosti do konce výkrmu 110-115 kg.

Orientační dávkování do kompletní krmné směsi během výkrmu:

Směs / suroviny

BV 2

Pšenice

Ječmen

Th KS výkrm prasat A2

15

45 - 85

0 - 55

Th Výkrm prasat CDP

Doplňková krmná směs BV 3 je určena pro výkrm prasat nad 65 kg živé hmotnosti do prorážky 105-115 kg.

Kompletní krmná směs KS CDP je sestavena pro výkrm masných plemen a hybridů prasat. Zkrmuje se sypká v závislosti na používané technologii krmení.

Orientační dávkování do kompletní krmné směsi během výkrmu%:

Směs / suroviny

BV 3

Pšenice

Ječmen

Th KS výkrm prasat CDP

12

50-88

0-25

Th Odchov prasat KS CH

Doplňková krmná směs BV PCH je určena pro odchov prasat nad 65. kg živé hmotnosti.

Kompletní krmná směs KS PCH je sestavena pro odchov prasniček masných plemen a hybridů prasat.

Orientační dávkování do kompletní směsi během odchovu v %:

Směs / suroviny

BV PCH

Pšenice

Ječmen

Th KS odchov prasat PCH

19

30

51

Th Prasnice březí PB

Doplňková krmná směs BV PB je určena pro výrobu kompletní krmné směsi KS PB pro výživu prasnic březích.

Kompletní krmná směs KS PB je sestavena pro prasnice březí do oprasení.

Zkrmuje se sypká v dávce v závislosti na výživné kondici. Průměrná dávka pro prasnici 230 kg živé hmotnosti je 2,2-2,5 kg na kus a den.

Orientační dávkování do kompletní krmné směsi během výkrmu%:

Směs / suroviny

BV PB

Pšenice

Ječmen

Th KS prasnice březí PB

12

50 - 88

0 - 25

Th Prasnice kojící PK

Doplňková krmná směs BV PK je určena pro výrobu kompletní krmné směsi KS PK pro výživu prasnic kojících.

Kompletní krmná směs KS PK je sestavena pro prasnice od oprašení do odstavu selat.

Zkrmuje se sypká v dávce v závislosti na kondici prasnice, živé hmotnosti a počtu selat ve vrhu. Za každé živé sele přidávejte prasnici 0,5 kg směsi navíc. Základní dávka pro prasnice v dobré kondici cca 240 kg živé hmotnosti je 3,5 kg kompletní krmné směsi na kus a den plus přídavek směsi dle počtu selat ve vrhu.

Orientační dávkování surovin do kompletní krmné směsi%:

Směs / suroviny

BV PK

Pšenice

Ječmen

Th KS prasnice březí PK

18

50 - 82

10 - 35