Th tele mléčná výživa
Th odchov jalovic
Dojnice vysokoprodukční vrchol laktace
Výkrm HF býků
Dojnice střed laktace

Výroba doplňkových a kompletních krmiv pro telata je zaměřena na startéry - kompletní krmivo granulované Th Telata startér I a II., dále bílkovino-minerálně vitaminózní doplňkové krmivo pro časný odchov telat a pro odchov telat do 6 měsíců Th BM ČOT. Následují bílkovino-minerální doplňková krmiva pro odchov skotu Th BM OS a výkrm skotu Th BM VS. K doplňkovým krmivům se přimíchávají obiloviny v poměru dle složení krmné dávky 60-75%.

  Pro dojnice jsou určeny speciální bílkovinné základní, vysoko-produkční a energeticko-dietetické doplňkové krmiva. V krmivech pro vysoko-produkční dojnice v období 100 dnů po otelení se používají suroviny s chráněnou formou energie a také chráněné (bypass) bílkoviny (SoyPass), chráněného tuku Palm Fat, zdroje pohotové energie - propionát vápenatý (Mould inhibitor SP1), pufrace bachoru na bázi organického výrobku Acid Buf, modulátory bachorové činnosti Progut Rumen.

  Jako nadstavba pro chovatele s užitkovostí dojnic nad 8000 l mléka se používá doplnění obsahu chráněného methioninu (nástřik tekutého hydrxyanalogu methioninu MHA - Alimetu) pro dojnice v první fázi po otelení s užitkovostí nad 30 l mléka v dávce 5-15 g chráněného methioninu na kus a den.

  Dalším doplňkem pro chovatele dojnic je doplnění pohotové energie v doporučené denní dávce 50-80 g pro dojnice 5-10 dnů před otelením a 100-150 g pro dojnice do 21 dnů po otelení na bázi kyseliny propionové se stravitelným vápníkem  (propionát vápenatý).

  Směsi jsou upraveny podnikům individuálně dle potřeby a změn krmných dávek v souladu s novými poznatky v oblasti výživy hospodářských zvířat. Odběratelům je poskytován bezplatný poradenský servis.

Th Starter telata

Kompletní krmná směsKS Starter je určena pro výživu telat  od 5. dne po narození do 4 týdnů po odstavu z mléčné výživy. Na pak navazuje kompletní krmná směs pro časný odstav telat KS ČOT.

Kompletní krmná směs Starter telata je sestavena pro první fázi odchovu telat od 5. dne po narození do 5.-6. týdnů věku.

Kompletní směs obsahuje všechny potřebné živiny v optimálním poměru pro intenzivní růst a správný vývin všech orgánů telat. Tato granulovaná směs obsahuje suroviny s vysokou stravitelností a je velmi dobře přijímána telaty.

Vhodně se osvědčilo tuto směs denně přikrmovat novou od prvních dnů věku telat již v období mléčné výživy. Během prvních 3. týdnů věku telat je rozhodující mléčná výživa. Návyk telat na startér v období mléčné výživy usnadní pak přechod po odstavu. Odstav není vhodné provádět dříve jak po 21. dnech stáří telat, pokud tele nemá denní spotřebu startéru min. 1 kg po 3 dny po sobě.

 

Th Časný odstav telat ČOT 

Doplňková krmná směs BM ČOT je určena pro výrobu kompletních směsí KS ČOT pro časný odchov telat.

Systém míchání doplňkové směsi BM ČOT s obilovinami je uveden v následující tabulce.

Kompletní směsi KS ČOT je sestavena pro časný odstav telat od 10-14 dnů po odstavu do 3-4 měsíců stáří. Svým optimálním obsahem živin stimuluje růst kostry a osvalení telat.

Orientační denní spotřeba kompletní směsi je v tomto období 2-3 kg na kus.

Na tuto kompletní směs KS ČOS navazuje KS A1.

 

Orientační dávkování do kompletní směsi v %:

Směs / suroviny

BM ČOT %

Pšenice %

Ječmen %

Kukuřice %

Th DS Odchov telat ČOT

30

35-45

35-55

0-35

 

Th Odchov skotu BM OS

Doplňkové krmivo BM OS je určeno pro přípravu kompletního krmiva pro odchov jalovic od 4. měsíců stáří.

Optimální výživou v jednotlivých obdobích odchovu jalovic můžete výrazně ovlivnit následující laktaci o 500 až 1000 kg mléka.

Během období od odstavu do 4 měsíců stáří je potřeba jalovicím zabezpečit co nejlepší výživu a dosáhnout ve 4 měsících 150 kg živé hmotnosti. Od 5 měsíců je naopak vhodné kontrolovat a snížit přírůstek, udržovat jej do 750 g denně do 10 měsíců věku. Od 11 měsíců věku je zase vhodné jalovicím zvýšit koncentraci živin, dávku jádra a zvýšit denní přírůstek nad 850 g, aby dosáhly 380 kg živé hmotnosti a dobré kondice na zapuštění ve 13 měsících věku.

Po zjištění březosti je vhodné přírůstek postupně snižovat na 700 g denně, vysokobřezím jalovicím snížit koncentraci živin a zvýšit podíl sena (slámy) pro udržení naplněnosti bachoru a předejít tak nadměrným přírůstkům telat a následným těžkým porodům prvotelek.

Systém míchání doplňkové krmné směsi BM OS s obilovinami je uveden v následující tabulce.

Doplňkové krmivo DS OS je určeno pro odchov jalovic. Krmivo obsahuje optimální poměr všech živin nezbytných pro optimální růst jalovic a dobrý zdravotní stav.

 

Orientační dávkování do kompletní směsi během odchovu v %:

Směs / suroviny

BM OS %

Pšenice %

Ječmen %

Kukuřice %

Th BM OS

20-25

30-75

25-35

0-35

 

Th Výkrm skotu DS VS

Doplňkové krmivo Th BM VS je určena pro přípravu kompletního krmiva pro výkrm býků od 4. měsíců stáří do porážky 550-650 kg živé hmotnosti.

Krmnou dávku v období výkrmu je vhodné rozdělit podle živé hmotnosti na skupiny od 140 do 250 kg, 260 až 350 kg, 360 až 450 kg a nad 500 kg. Každé skupině upravte krmnou dávku dle fáze výkrmu, kondice a dosaženého přírůstku v daném období. Krmné dávky sestavujte z objemných krmiv, většinou s převahou kukuřičné siláže, přídavkem senáže, slámy a doplňkovým zdrojem bílkovin, makroprvků, mikroprvků a vitamínů obsažených v jadrné směsi. Krmivo je sestaveno pro průměrný denní přírůstek nad 1 000 g.

Systém míchání doplňkové krmné směsi BM VS s obilovinami je uveden v následující tabulce.

Doplňkové krmivo DS VS je určeno pro výkrm skotu (býků a vyřazených jalovic z odchovu). Směs obsahuje optimální poměr všech živin nezbytných pro optimální růst skotu a dobrý zdravotní stav.

 

Orientační dávkování do kompletní směsi během výkrmu v %:

Směs / suroviny

BM VS %

Pšenice %

Ječmen %

Kukuřice %

Th Výkrm skotu VS

20-25

30-75

25-35

0-35

 

Dojnice základní

 

Doplňkové krmiva jsou sestaveny pro dojnice v laktaci dle individuálních receptur, v závislosti na složení celkové krmné dávky a produkční účinnosti objemných krmiv.

Nejčastěji se směsi rozdělují v produkčním období na vyrovnávací (základní) a produkční (vysokoprodukční).

Vyrovnávací směsi jsou sestaveny dle požadované minimální užitkovosti skupiny dojnic na konci laktace, v závislosti na druhu plemene, genetice a stupni denní produkce mléka od 15 do 25 kg. Tato vyrovnávací směs je zkrmována všem dojeným dojnicím na vyrovnání obsahu živin dle aktuálního složení krmné dávky v závislosti na kvalitě objemných krmiv – senáži, kukuřičné siláži, seně, případně cukrovarských řízcích, odpadních krmivech z potravinářské výroby (mláto, výpalky, oplatky).

Vyšším dávkováním této směsi do jednotlivých vyšších produkčních skupin lze optimálně zabezpečit minerální a bílkovinnou výživu do denní produkce do 30 kg mléka.

 

Dojnice vysokoprodukční VPD

 

Doplňkové směsi jsou sestaveny pro dojnice v laktaci dle individuálních receptur, v závislosti na složení celkové krmné dávky, množství vyrovnávací směsi a požadovaného nádoje.

Vysokoprodukční směs obsahuje vyšší koncentraci živin – energie, bílkovin a minerální výživy potřebné pro denní produkci mléka nad 25 kg. V závislosti na průměrném denním nádoji dojnic v produkčních skupinách se vyšším dávkováním těchto směsí optimalizuje vyšší denní produkce nad 40 kg mléka.

Vysoce kvalitní zdroj stravitelných bílkovin je sestaven na bázi extrahovaného sojového šrotu, doplněného bypass bílkovinou SoyPassem a bypass energií. Kvalitní bílkovina stravitelná v tenkém střevě (bypass) vhodně doplňuje rychle rozpustný dusík v bachoru z objemných krmiv, stabilizuje přísun aminokyselin potřebných pro tvorbu mléka – mléčné bílkoviny a zajišťuje vyšší denní nádoj o 1-2 kg a vyrovnanou laktační křivku.

Směsi je možno doplnit o různé doplňky, vhodné dle jednotlivých fází přípravy na laktaci, počátek laktace a prvních 100 dnů laktace.