Th Zoo A zirafy
Th Losi
Th Sloni
Th ZOO krmiva

Speciální krmiva pro ZOO

Tato speciální řada Th krmiv je určena pro zoologické zahrady, zejména výživu býložravců - přežvýkavců, lichokopytníků, všežravců, drůbeže a ptáků.

Krmiva jsou granulovaná nebo sypká dle kategorie a druhu zvířat.

Krmiva obsahující specifické látky podporující dlouhověkost, plodnost zvířat, zlepšující imunitní reakci a obranyschopnost organismu, zvyšující barevnou kresbu a lesk srsti zvířat.
 

Th ZOO A je určena pro výživu žiraf.

Th ZOO B je určena pro sudokopytníky - antilopy, kozy, ovce, přímorožce, kamzíky a ostatní sudokopytníky.

Th ZOO C je určena pro lichokopytníky - zebry, pakoně, koně Převalského, osly.

Dalším druhem speciálních krmiv jsou směsi Th Losi a Th Sobi.

 

Mezi dlouholeté partnery a odběratele patří:

ZOO Svatý Kopeček, Olomouc

ZOO Brno

ZOO Praha

ZOO Vyškov

ZOO Jihlava

ZOO Bratislava

ZOO Bojnice

ZOO Lodž

ZOO Ljubljana