Potravinářská pšenice
Sladovnický ječmen
Kombajn Class sklizeň obilovin
Velkoobjemový sběrací vůz
Manipulator Manitou
Nakladač JCB při silážování na Henčlově
Traktor při silážování

Rostlinná výroba je provozována na 1638 ha orné půdy ve střediscíchTroubky a Dolní Újezd.

Hlavní zaměření je na produkci potravinářské pšenice, sladovnického ječmene a osiva obilovin, řepky. Mezi další pěstované plodiny patří kukuřice na siláž pro dojnice a bioplynovou stanici, kukuřice na zrno.

Z víceletých pícnin na orné půdě se pěstuje vojtěška setá na produkci objemných krmiv pro mléčnou farmu dojnic.

 

Středisko disponuje vlastní technikou pro většinu polních prací a zajištění provozu bioplynové stanice.