Chov mléčného skou HF, odchov jalovic
Noanice hybridu ISA Brown

Středisko živočišné výroby se zaměřuje na chov skotu prostý IBR, výrobu mléka s vlastní reprodukcí a chov drůbeže.

 

V současné době je v chovu zařazeno 330 ks dojnic. Krmné dávky jsou postaveny z objemných krmiv na kukuřičné siláži, vojtěškové senáži.

 

Chov drůbeže je zaměřen na produkci konzumních vajec od nosného hybridu ISA Brown dodávaného společností Integra Žabčice.

 

Od roku 2012 byl po instalaci nové technologie chov nosnic na 2 halách v kapacitě 11.700 ks/halu.